مشتری گرامی؛ چنانچه موردی در دریافت سفارش و یا در حین روند کار برای شما به وجود آمده لطفاً فرم شکایت زیر را با دقت تکمیل نمایید. توجه داشته باشید برای ادامه روند مکاتبه و پیگیری تمامی اطلاعات مورد نظر را به ایمیل زیر ارسال کنید.

 

 

Complaint@zitkala.ir